Mikä sai sähköisen ja digitaalisen kaupan pitkän linjan rautaisen asiantuntijan innostumaan Ohjelmistoja.fi:n tiimin sparraamisesta?

Vastaus: yrityksen toiminnan herättämä kiinnostus ja vahvan potentiaalin tunnistaminen.

Yllä kuvailemamme asiantuntija on Jaakko Hallavo. Alan tuntemuksen lisäksi hänellä on runsaasti kokemusta tiimien vetämisestä ja konsultoinnista. Hänellä ja toisella Ohjelmistoja.fi:n perustajalla, Tapio Talvisalolla, on myös pitkä yhteinen työhistoria, joka alkoi 90-luvun lopulla.

Nyt Hallavo sparraa Ohjelmistoja.fi:n kehitystiimiä pro bono -hengessä.

Tiimin asiantuntijuus kehittyy kysymällä kysymyksiä – ei tuputtamalla ratkaisuja

Hallavon tavoitteena on hyödyntää kokemustaan ja intuitiotaan auttaakseen tiimiä toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla.

– Aloitin keskustelemalla kahden kesken devaajien kanssa tuotteesta ja tuotekehityksestä. Huomasin heti, kuinka paljon osaamista ja motivaatiota tiimistä löytyy. Täällä on vahva tekemisen meininki, positiivinen henki, ja vahva usko tulevaisuuteen sekä omaan tuotteeseen.

– Halusin ymmärtää, mitä kaikkea Ohjelmistoja.fi todella on ja mihin suuntaan he haluavat mennä. Olen täällä nimenomaan auttamassa tiimiä haastamalla heitä ajattelemaan ja organisoimaan toimintaansa – en tuputtamassa valmiita ratkaisuja. Toiminnalle tärkeää on yhteinen selkeä näkemys isommasta kuvasta sekä muutoksen eteneminen.

Uransa aikana Hallavo on nähnyt myös alan hyvät, pahat ja rumat puolet – tämän ansiosta hän osaa välttää sudenkuopat ja tarjota ratkaisuja tiimin kehitykseen.

– Pitää pystyä tekemään ihmeellisiä asioita rajallisilla resursseilla. Se on tämän lajin hienous ja vaikeus.

Yrityksen menestyksen ytimessä on toimiva ja motivoitunut tiimi

– Sillä ei ole merkitystä, minkä kokoisesta yrityksestä on kyse: aina on liian vähän aikaa ja rahaa, mutta silti pitää pystyä rakentamaan menestyvä tuote, Hallavo muistuttaa.

Tässä tapauksessa tuote tarkoittaa Ohjelmistoja.fi:n SaaShop-kokonaisuutta ja itsepalvelukonsolia.

Hallavon neuvo on suhtautua tähän tilanteeseen avoimin mielin ja pohtia, miten tiimi saadaan toimimaan mahdollisimman hyvin käytettävissä olevilla resursseilla.

Käytännössä tämä tarkoittaa priorisointia, sillä toteutettavien asioiden lista on rajallinen.

– Mielestäni tiimin yhteen henkeen puhaltaminen on huomattavasti tärkeämpää, kuin hienot teoriat. Tunne oman työn merkityksellisyydestä sekä työstä nauttiminen johtavat parempaan tiimitoimintaan – ja sitä kautta myös parempaan tuotteeseen.

Hyvä tiimidynamiikka on avainasemassa myös koko yrityksen menestykselle: toimiva tiimi ratkoo haasteita ja osaa tehdä oikeita päätöksiä oikealla hetkellä.

Ohjelmistoja.fi auttaa yrityksiä ja tarjoaa ratkaisuja olemassa oleviin ongelmiin

Hallavo kiinnostui Ohjelmistoja.fi:n toiminnasta, koska se ratkoo oikeita, rahanarvoisia ongelmia – ”problem worth solving”.

– Uskon, että varsinkin pienet ja keskisuuret organisaatiot hyödyntävät SaaS-ratkaisuja koko ajan enemmän, joten keskittämisenkin arvo kasvaa. Ohjelmistoja.fi:llä aidosti autetaan yrityksiä SaaS-ohjelmistojen löytämisessä ja hallinnassa. Tässä on yrityksen arvoinen idea.

Toinen vetovoimatekijä Hallavolle oli Ohjelmistoja.fi:n herättämä fiilis ja työnteon ilmapiiri.

– Mukana on sekä kokemusta että nuoruuden intoa. Kaiken kaikkiaan talo on täynnä fiksuja tyyppejä, joiden kanssa on ilo tehdä yhteistyötä.

Hallavo jäi joulukuussa sapattivapaalle päivätyöstään TietoEVRYllä, missä hänen toimenkuvansa oli Principal Consultant, Customer Experience Management. Hallavo hyödyntää vapaataan harrastusten parissa, sekä opiskelemalla uusia taitoja ja puuhailemalla perheensä kanssa.

Ota yhteyttä, me palvelemme sinua

Autamme sinua valitsemaan ja ottamaan käyttöön yrityksellenne sopivimmat ohjelmistot.

Ota yhteyttä